Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: 1 Korintiërs 11

Preekschets Lucas 22:14-15

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 22:14-15 Witte Donderdag Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor...

Ziekte, genezing

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Ziekte en genezing worden in de Bijbel in relatie tot God gezien. In onze cultuur zijn deze twee aspecten van het mensenleven als gevolg van de secularisatie losgemaakt van God...

Preekschets 1 Korintiërs 11:33 - Viering van het heilig avondmaal

W.G. de Wit |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

1 Korintiërs 11:33 Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Schriftlezing: 1 Korintiërs 11:17-34 Het eigene van de dienst Een dienst waarin de maaltijd...

Paulus en het Nieuwe Testament

L.J. Lietaert Peerbolte |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

In Paulus’ brieven komt de voorstelling voor dat Jezus’ optreden het ‘Nieuwe Verbond’ of het ‘Nieuwe Testament’ vormt. Deze bijdrage beschrijft de achtergronden en de betekenis van deze terminologie binnen...

Preekschets Lucas 22:19 - Viering Heilig Avondmaal

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Heidelbergse Catechismus Zondag 28 Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken (Luc. 22:19). Het eigene van de zondag De dienst waarin het avondmaal bediend en gevierd wordt, mag voor de gemeente een...

Preekschets 1 Korintiërs 13:13

I. de Zwart |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

1 Korintiërs 13:13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Schriftlezing 1 Korintiërs 13:1-14:1 Het eigene van de zondag Veel gemeenten luiden in september...

Overleveren, overlevering

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Over 'overlevering' spreken we doorgaans vooral als het gaat om hetgeen werd overgeleverd, dus de traditie. In verband met het christelijk geloof belanden we dan al snel bij...

Gedenken, zich herinneren, in gedachtenis houden

H. de Jong |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Met de bezigheid van 'gedenken' of 'herdenken' zijn wij in onze cultuur zeer vertrouwd. In het volksleven en ook in ons kerkelijk leven kennen wij een veelvoud van gedenkdagen...

Luister naar je lichaam

P. van Veldhuizen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Paulus en het avondmaal in 1 Korinthiers 11 In 1 Korinthiers 10 stelt Paulus een misstand aan de orde die hem blijkbaar ter ore is gekomen, en die hij zeer hoog opneemt. Als de Korintische gemeente bijeenkomt...