Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

167 resultaten.

Actieve filters: Kerk en Theologie

Meditatie 1 Korintiërs 6:19

R. Brouwer |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? (1 Korintiërs 6:19) Niets is meer wat...

Meditatie Matteüs 10:16

L.W. Westra |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Een gemeentelid van mij heeft jarenlang gewerkt in landen waar overwegend of zelfs uitsluitend moslims wonen. Als het thema van de islam op één of andere manier ter sprake kwam in een kerkdienst...

Meditatie bij het thema 'de dood'

E. Noort |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2012

De klauwen van de dood De dood in het Oude Testament heeft vele gezichten... Soms is het een vriendelijk, glimlachend gezicht. ‘Kom, nu is het voldoende.’ De goede dood als prijs van het...

Meditatie Handelingen 8:36

B. Plaisier |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2012

De eunuch zei: ’Kijk, water! Wat belet mij gedoopt te worden?’ (Handelingen 8:36) Opvallend, dat de eunuch, die nog maar kort daarvoor in Jeruzalem te horen had gekregen dat hij als gecastreerd...

Meditatie Jeremia 17:9

R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2013

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? (Jeremia 17:9) Vorig jaar was er op de radio een getuigenis te horen dat werd gegeven in een samenkomst van het Leger...

Meditatie Lucas 24:33,34

A. Vos |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2013

De hemel op aarde! Lucas 24: 33-34 Ik herinner me nog goed de spanning, toen in april 1961 de eerste poging ondernomen werd om de ruimte te gaan verkennen. De eerste ruimtereis kwam eraan. Die reis hield...

De moderniteit van Piersons moderne theologie

A. Vos |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Inleiding Het ontstaan en de groei en bloei van de moderne theologie hebben de Hervormde Kerk en de Nederlandse cultuur op een manier geschokt, die door haar historische gevolgen voor kerk en volk haar...

Paulus als moeder (1 Thessalonicenzen 2:7)

T. Korteweg |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Een exegetisch onderzoek en enkele nadere overwegingen over het vroege christendom als leergemeenschap Het ligt misschien niet meteen voor de hand over een apostel die niet alleen dikwijls als sleutelfiguur...

Gevestigden en nieuwkomers

J. Spaans |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

De lutheranen in Amsterdam in de zeventiende eeuw Migratie is van alle tijden. Problemen rond de integratie van immigranten met een andere religieuze achtergrond dan die van de gevestigde bevolking zijn...

Koinonia, sociaal kapitaal en integratie

R. Brouwer; L.J. Koffeman |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

‘Vaak wordt gesproken over integratie, maar het blijft onduidelijk wat ermee wordt bedoeld’1, aldus Paul Scheffer in zijn zoektocht naar het verstaan van de multiculturele samenleving. Beter...