Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Titus

19. De paulijnse brieven

B.J. Lietaert Peerbolte |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Paulus en zijn brieven De canon van het Nieuwe Testament bevat dertien brieven op naam van Paulus. Deze brieven hebben in de loop van de geschiedenis van het christendom grote invloed uitgeoefend. Met...

Bureaucratie en theocratie

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Bij Jesaja 8,23-9,7, Lucas 2,1-20 en Titus 2,11-14 In Lucas 2 is sprake van twee regeringen: de bureaucratie van de keizer en de theocratie van Israëls God. Het dogma van de eerste voert in een wereld...

Preekschets Matteüs 19:28 - Nieuwjaar

J. Vree |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 19:28, Titus 3:5 Nieuwjaar Wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd [wedergeboren] wordt ... Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte ... Schriftlezingen: Matteüs 19:23-30;...

Een groene kerst

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In zijn beginverhalen laat Lucas het wemelen van lofzangen in blijde verwachting van een nieuwe tijd van recht, vrede en trouw. De geboorte...

Titus

M. den Dulk |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Verlof voor een winter aan zee De volgende brief verplaatst de lezer weer terug in de tijd dat Paulus zich nog als vrij man kon bewegen. De brief begint keurig met de adressering en wordt afgesloten met...

Verlossing

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Woorden die samenhangen met 'verlossen' en 'verlossing' zijn in de geloofstaal zeer gangbaar. 'Verlossing' houdt dan zoveel in als 'redding, heil'. Bekend is ook de regel...

Nuchterheid, bezonnenheid

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Bij het begrip 'nuchterheid' in figuurlijke zin wordt veelal gedacht aan een houding waarbij men zich niets op de mouw laat spelden. 'Nuchter' drukt een no-nonsensehouding...

Oudste, ouderling

A.T. van Blijderveen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Oudste' of 'ouderling' is een godsdienstige term, die alleen gebruikt wordt in protestantse kring. De rooms-katholieke tegenhanger is de 'priester'. De ouderlingen vormen...

Timoteüs en Titus

M. den Dulk |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

De drie pastorale brieven geven iets weer van de contacten tussen christelijke gemeentes in de beginfase van hun bestaan. De contacten bestrijken een gebied vanaf het (huidige) Turkije, via Kreta en Griekenland...

Titus

|

Tekst voor Tekst |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING a. Schrijver en datering Paulus is de auteur van deze brief, wat niet uitsluit dat een medewerker er de hand in heeft gehad. De apostel is op reis, hij heeft Kreta aangedaan en Titus daar achtergelaten...