Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten.

Actieve filters: Jona

11. De twaalf kleine profeten

A. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

De twaalf bijbelboeken Hosea tot en met Maleachi hebben ieder afzonderlijk, naast uiteraard een eigen wordingsproces, ook hun eigen theologische betekenis. Zij beantwoorden ook ieder apart aan de algemene...

Jona

J. Siebert-Hommes |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

De boeken Jona, Ruth en Ester hebben met elkaar gemeen dat zij een afgerond verhaal bieden met een heldere plot waarin het personage naar wie het betreffende boek is genoemd de hoofdrol speelt. Elk van...

Preekschets Jona 2:7

T.L. Hettema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Jona 2:7 Vijfde zondag na Pinksteren Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o heer, mijn God! Schriftlezing: Jona 2 Uitleg Na Gods redding van de zeelieden krijgen we nu als tweede scène Gods...

Jona (en) de vreemdeling

M. den Braber |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Het bijbelboek Jona is zeer actueel, want het gaat over goed en kwaad, zondebokken en vreemdelingen. Het speelt zich voor een deel af in Ninevé, voor het volk Israël de stad van hun vijand....

Joël, Obadja, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi

K. Spronk |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

De twaalf profeten gelezen als één boek In deze bijdrage onderneem ik een poging om de twaalf profeten in de volgorde van de Hebreeuwse Bijbel te lezen als één samenhangend geheel...

Jona

|

Tekst voor Tekst |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING Het boek Jona in de canon, historiciteit, eenheid Het boek Jona behoort tot de 'twaalf kleine profeten'. Deze benaming geldt niet als een waarderingsoordeel, want in profetisch bewustzijn, getuigenis...

Bekering, omkeren, terugkeren, wedergeboorte, wederkeren

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Bekering' is geen vreemd begrip in de moderne cultuur, hoewel het vaak een negatieve klank krijgt door het actieve gebruik van het werkwoord in de zin van 'iemand bekeren'...

Chaos, zee, woestheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De drie begrippen 'chaos, zee en woestheid' verbinden wij niet zo gauw met elkaar; ze hebben tegenwoordig elk een verschillende gevoelswaarde. Wij gebruiken het woord 'chaos'...

Preekschets Jona 1:9 - Openbare belijdenis van het geloof

G.J. van Aller |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Jona 1:9 Ik ben een Hebreeër en ik vereer de heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. Schriftlezing: Jona 1 Het eigene van de zondag Voor vele generaties vormde het...

In vertrouwen opstaan en gaan

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jona 2,2-11, Psalm 29 en Matteüs 14,22-33 Volgens sommige geleerden is ‘Het lied van Jona’ een fremdkörper binnen het grote geheel van het boek. Binnen de joodse traditie wordt...