Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten.

Actieve filters: Filemon

Preekschets Filemon 15-16

D.H. van Wijnen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Filemon 15-16 Zesde zondag na Epifanie Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen, niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder...

Paulus de netwerker

P. Tomson |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

We bestuderen vier brieven die hiervoor het meest geschikt zijn. Ze dateren, toevallig of niet, alle uit Paulus’ laatste periode. Lees het hele artikel ...

19. De paulijnse brieven

B.J. Lietaert Peerbolte |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Paulus en zijn brieven De canon van het Nieuwe Testament bevat dertien brieven op naam van Paulus. Deze brieven hebben in de loop van de geschiedenis van het christendom grote invloed uitgeoefend. Met...

Preekschets Filemon 5

D.H. van Wijnen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Filemon 5 Vijfde zondag na Epifanie Want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Schriftlezing: Filemon Het eigene van de zondag Op de vijfde zondag van...

Preekschets Filemon 1-2,6

D.H. van Wijnen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Filemon 1-2, 6 Vierde zondag na Epifanie Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. Aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze zuster Apfia en onze medestrijder...

Filemon

C. Vander Stichele |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Wie Filemon onder ogen krijgt, vraagt zich misschien af wat dit onooglijke briefje in de Bijbel doet. Het lijkt haast per ongeluk in het Nieuwe Testament verzeild geraakt. Het contrast met de andere brieven...

Filemon

|

Tekst voor Tekst |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING De kortste van Paulus' brieven werd geschreven ten gunste van een weggelopen slaaf van Filémon, een zekere Onésimus. De apostel verzoekt op een vriendelijke en bewogen manier deze...