Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

26 resultaten voor '"Psalm 84"'.

Preekschets Psalm 84:6

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 84:6 Dertiende zondag na Pinksteren Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Schriftlezing: Psalm 84 Het eigene van de zondag Dit is de achtste zondag van de zomer...

Preekschets Psalm 84:4-5 - Kerksluiting

H.P. de Roest |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Psalm 84:4-5 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig...

Preekschets Psalm 84 en Matteüs 10:29,31

E. Groeneveld |

Missie Nederland |

Preekschets |

‘tzifor’ zowel in Psalm 84:4, Psalm 102:8 als in Spreuken 26:2 als ‘mus’. De NBG-vertaling en de New Revised Standerd Version hanteren in Psalm 84 en Spreuken 26 de vertaling ‘mus’...

Preekschets Psalm 84:6 - Openbare belijdenis van het geloof

M. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 84:6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Schriftlezing: Psalm 84 Het eigene van de zondag In de plaats waar ik werk, is het sinds lang gebruik dat er op Pinksteren...

Zwaluw

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

'gevogelte' (collectief); een enkele keer zal waarschijnlijk een speciale vogel bedoeld zijn, zoals in Psalm 84:4 en 102:8, namelijk 'mus'. Veel moderne vertalingen geven het in deze tekst ook wel eens weer met...

Drempel

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

van de beroepsaanduiding 'drempelwachter'; o.a. 2 Kon. 12:10; 2 Kron. 23:4; Est. 2:21). Alleen in Psalm 84:11 verschijnt een werkwoordsvorm van spp, 'aan de drempel staan, drempelen'. Daarnaast zien we het...

Preekschets Lucas 2:38

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

dat de nacht (het bijzondere) voor de dag (het gewonere) wordt vermeld. Zie 1 Timoteüs 5:5 en Psalm 84. Mogelijk had Hanna een woonvertrekje binnen de tempelmuren. Vers 38: anthomologeomai is een samenvoeging...

Preekschets Lucas 14:26

L.H. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

alles los om die aan te nemen - om daarna ook weer alles terug te krijgen. Geschikte liederen zijn Psalm 84 (duizend dagen durven loslaten voor die ene dag in Gods huis), Gezang 50:8 en 9, 454 (met name in...

Preekschets Lucas 7:36-50

J.T. Nielsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

56:1-5, 57 1-4, 102:1-3, 123, 130). Liturgische aanwijzingen Schriftlezing: Romeinen 8:33-39 Liederen Psalm 84:1, 2,6; LB 70:1,2,6; LB 130, 280. ...

Preekschets 2 Koningen 18:32c

J. Holtslag |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

liedboek van Israël gezongen worden psalm 25:1en 5; psalm 31:1; psalm 37:2; psalm 62:1,4,5; psalm 84:6 Uit het Liedboek voor de kerken kan gedacht worden aan LB 314:1; LB 399:6. Andere te zingen liederen...