Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

33 resultaten voor '"Psalm 24"'.

Preekschets Psalm 24: Micha-zondag

|

Micha Nederland |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

bewonen Tekst: Psalm 24:1bThema: ‘De knop om’ Suggestie voor tweede lezing: Johannes 1:1-18 Zie ook Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30:...

Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk

C. Hendriks |

Centrum voor geloof en werk |

Publicatiejaar: 2017

zweert…’ Kernvers: Psalm 24:4Schriftlezing: Psalm 24 Zie ook Andere preekschetsen van het Centrum voor geloof en werk Preekschets Psalm 24: Micha-zondag Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30:...

Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30: Micha-zondag

P. Slingerland |

Micha Nederland |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

om Zie ook Preekschets Psalm 24: Micha-zondag Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk Preekschets Micha 6:8 Downloads op de website van Micha Nederland Lezing Psalm 24:1-6 De psalm begint met...

Allerheiligen: zij die opgaan naar Sion

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalm 24 en Matteüs 5,1-12 Een kerkelijk prelaat van de Rooms-Katholieke Kerk werd eens bij Knevel en Van den Brink gevraagd wat heiligen nou precies zijn. Het antwoord...

Drie koningen

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 7:10-17, Psalm 24 en Matteüs 1:18-25 Verhaal Er waren eens drie koningen. Ieder was koning van een klein land. Ze deden niks anders dan op elkaar loeren en met elkaar vechten. In het voorjaar...

Preekschets Jakobus 4:1

H.A. Keur |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars’ (Jak. 4:8). Dezelfde combinatie vinden we al in Psalm 24:4: ‘Wie reine handen heeft en een zuiver hart (...) zegen zal hij ontvangen van de Heer.’...

Muren en poorten

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

open? De muren die wij hebben gebouwd – wie houden wij daarmee tegen? Dit doet denken aan Psalm 24, waarin de oproep om de poorten wijd open te doen bij herhaling wordt verbonden met de vraag: Wie...

Preekschets Lucas 19:35

C.E. Lavooij |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

wie over Hem struikelt breekt z’n nek. is als een ongeloste ezel. Liturgische aanwijzingen Psalm 24 is de klassieker die bij Palmpasen past. Maar ook Psalm 149:3. Daarnaast zijn Gezang 42 en 120 liederen...

Preekschets Lucas 19:41,42

J.C. Oosterwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

liederen enerzijds het accent gelegd worden op het koningschap van Jezus (koningspsalmen zoals Psalm 24) of anderzijds op de afwijzing van Jezus. Geschikte gezangen zijn 110, 173. T 148, 151. Geraadpleegde...

Een onmisbaar verhaal

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

‘Gezegend de Komende, de Koning in de Naam des Heren!’ De koningspsalmen gaan meeklinken: Psalm 24, 47, 96-99 etc. Over koningen gesproken, lees ook 1 Koningen 1, waar Salomo koning wordt. David...