Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten voor '"Psalm 121"'.

Preekschets Psalm 121

C. de Vos-Wilkens |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 121 Dertiende zondag na Pinksteren lk sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Schriftlezing: Psalm 121 Het eigene van...

Preekschets Psalm 124:8

E.J. Hoebe-de Waard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

als lezer bij de tekst betrokken, het gaat ook over jou. Psalm 124 is duidelijk een vervolg op Psalm 121. Allereerst is dat zichtbaar in de inhoud en de verregaande gelijkenis tussen 124:8 en 121:2. Maar...

Preekschets Rechters 16:28

O.O. Grevink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

niet te schande, want ik schuil bij u’ (25:20). Zondagslied is Gezang 17, een bewerking van Psalm 121, die in combinatie met de lezing wat vreemd klinkt als we weten hoe Simson zonder ogen eindigt....

Waken, waakzaamheid

H.R. van de Kamp |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Zich geen rust. Hij is altijd inde weer om zijn kinderen bescherming te bieden. Het pelgrimslied Psalm 121 bezingt deze bewarende kracht als een waken. 'Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder...

Redding en verlossing voor alle volken

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Jeruzalem de redding over de bergen heen naderbij zien komen doet denken aan het beginvers van Psalm 121: ‘Kom jij hoog van de bergen mij helpen – wat zien mijn ogen?’, zoals Huub...

Preekschets Psalm 23:4 - Goede Vrijdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

couplet komt het beeld van de herder naar voren, met een letterlijk citaat uit de berijming van Psalm 121: ‘Uw herder zal niet slapen.’ Gezang 176 (LvdK) verbindt het kruis met het menselijke...

(het) Kwaad, boze

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij' (23:4). En in Psalm 121 belijdt de dichter dat zijn hulp van 'de Bewaarder van Israël' is. 'De Here zal u bewaren voor...

Preekschets Genesis 6:4b

L.H. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

325 brengt mooi onder woorden hoezeer Gods koninkrijk verschilt van alle menselijke rijken. Ook Psalm 121 is een mogelijkheid. Als nieuwtestamentische lezing kan gekozen worden voor Romeinen 4:1-12. Geraadpleegde...

Preekschets Romeinen 10:12

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

is en dat geloven geen passieve, maar een actieve levenshouding is. Liturgische aanwijzingen Psalm 121 Gezang 7 Gezang 50 Gezang 343 ...

Preekschets 1 Samuël 3:10 - 13e zondag van de zomer

J.W. Moolhuizen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Johannes 1,1-5 (en vs. 14). Qua Psalmen valt te denken aan Psalm 60, maar vooral Psalm 27:1,4,7. Ook Psalm 121 past aan begin en einde van de dienst. Gezangen: LB 305 (NLB 313) en LB 326 (NLB 723) passen bij...