Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"Matteus 3"'.

Preekschets Matteüs 3:17

P.H. Zaadstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 3:17 Eerste zondag na Epifanie En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Schriftlezing: Matteüs 3:1-17 Het eigene van de zondag Zie ook bij zondag 8...

Preekschets Matteüs 3:14

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Matteüs 3:14 Eerste zondag na Epifanie ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Schriftlezing: Matteüs 3:13-17 Het eigene van de zondag Al in het begin van de derde eeuw viert in...

Preekschets Matteüs 3:11b-12 - Tweede Advent

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Tweede adventszondag Matteüs 3:11b-12 ‘… na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met...

Preekschets Matteüs 3:16,17 - Bediening van de Heilige Doop

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 3:16, 17 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit...

Preekschets Jesaja 11:1a - Tweede Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

van de Geest (verder ook in Gezang 237:3 en 238:5). Als evangelielezing vermeldt het Dienstboek Matteüs 3:1-12. Wie werk wil maken van de vergelijking met het Sint Nicolaasfeest vindt ook aanknopingspunten...

De boomstronk

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 11:1-10, Psalm 72, Romeinen 15:4-13 en Matteüs 3:1-12 Verhaal Midden in de woestijn staat een reusachtige boomstronk. Hoe heeft daar ooit een boom kunnen groeien? Misschien in oeroude tijden...

Lekker: sprinkhanen!

K. Spronk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

eetwaar. Wettelijk was er dus ook niets mis met de manier waarop Johannes de Doper zich volgens Matteüs 3:4 in leven hield. Het valt bij de lezing van Leviticus 11:22 ook op dat men verschillende soorten...

Kindermoment: Zie je het?

I. Dobbinga, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

klinkt een andere stem. Alsof de stem wil zeggen: ‘Jij hoeft toch niet als Gods geliefde mens (Matteüs 3:17), honger te leiden? Gebruik je macht en doe wat goed is in je eigen ogen.’ Jezus wordt zo door...

Register PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2017

Blei-Strijbos Matteüs 2 19 57 P.H. Zaadstra Matteüs 3 11b-12 2016 H.M. de Hullu Matteüs 3 14 64 R. van der Weg Matteüs 3 16, 17 57 A.H. v.d. Heuvel Matteüs 3 17 57 P.H. Zaadstra Matteüs 4 10 57 P.H...

Kindermoment: Mag ik het ook zien?

M. Bommer, I. Dobbinga, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

is het de wolk waarin God zich openbaart aan hen. Met de woorden, die al klonken bij de Doop in Matteüs 3 ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Maar de toevoeging is hier van belang: ‘luister...