Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten voor '"2 Tessalonicenzen 1"'.

Spelling van namen van bijbelboeken op PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeziërs Filippenzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen 1 Timoteüs 2 Timoteüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes...

Preekschets Lucas 20:38

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

(kataxiousthai) staat behalve in dit vers in het NT alleen nog in Lucas 21:36, Handelingen 5:41 en 2 Tessalonicenzen 1:5. ‘Deel krijgen’ (tungchanein) betekent volgens ThWNT en andere woordenboeken...

Wederkomst

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

staat: 'komen'. De zaak waarom het gaat vinden we bijvoorbeeld in 1 Tessalonicenzen 1:10 en 2 Tessalonicenzen 1:7-10. Verder spreekt het Nieuwe Testament over de parou-sia van Christus, zijn 'komst', zijn...

19. De paulijnse brieven

B.J. Lietaert Peerbolte |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Korintiërs, Galaten, Filippenzen, I Tessalonicenzen en Filemon. Over Kolossenzen, Efeziërs, 2 Tessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs en Titus zijn de meningen verdeeld. Sommige exegeten houden (sommige van)...

Openbaring

H.R. van de Kamp |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In geloofstaal is 'openbaring' ingeburgerd als aanduiding van Gods bekendmaking. Het kan voor de hele Bijbel gelden maar vooral voor de passages over de toekomst. In het...

Wraak, vergelding

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Een gemiddelde bijbellezer en kerkganger is vertrouwd met de begrippen 'vergelding' en 'wraak', want hij komt die geregeld in de Bijbel tegen. In de geloofstaal spelen ze...

Nabij, ver

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal komt het woordpaar 'nabij, ver' vooral voor op het terrein van het gebed. Men kan ermee uitdrukken of men nabijheid of juist afstand ten opzichte van God...